• Dürüstlük
  • İnsana Saygı
  • Yasalara ve Etik Kurallara Saygı
  • Bilimsel Yaklaşım
  • Tutku – Yaptığın İşi Sevmek
  • Bağlılık
  • Sorumluluk Almak
  • Takım Çalışması
  • Kalite
  • Müşteri Odaklılık